mobile-logo


dotyczy:

remontu dawnej sali judo w przejściówce między szkołą, a przyszkolnym basenem

oraz remontu toalety na parterze.