Samorząd Uczniowski

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że działający w naszej szkole Samorząd Uczniowski otrzymał certyfikat i tytuł Lidera Samorządu Uczniowskiego w ogólnopolskim konkursie.

Skład SU

Przewodnicząca -
Zastępca przewodniczącej -
Skarbnik -
Opiekunka SU -