Rada Rodziców

Skład Prezydium:
Przewodniczący Marek Władysław Kulczycki
Z-ca przewodniczącego Piotr Świeży
Sekretarz Katarzyna Gnoińska-Birycka
Skarbnik Klaudia Płonka-Półtorak
Komisja rewizyjna:
-Katarzyna Wolańska
-Anna Janusz

Numer rachunku bankowego RR:    75 1540 1115 2111 6011 8574 0001

e-mail: rada.rodzicow@sp5.krakow.pl     

 

Informacje dotyczące polisy NNW
(TU Compensa Viena Insurance Group, POLISA TYP 184 nr 001010971) na bieżący rok szkolny