Rada Rodziców

Skład Prezydium:
Przewodniczący Marek Władysław Kulczycki
Z-ca przewodniczącego Piotr Świeży
Sekretarz Jarosław Dąbrowski
Skarbnik Klaudia Płonka-Półtorak

Numer rachunku bankowego RR:    75 1540 1115 2111 6011 8574 0001

e-mail: rada.rodzicow@sp5.krakow.pl      Uwaga nowy adres !!!

 

Informacje dotyczące polisy NNW (TU Compensa Viena Insurance Group, POLISA TYP 184 nr 001010971) na bieżący rok szkolny