Rada Rodziców

Skład Prezydium:
Przewodnicząca Renata Celińska  
Z-ca przewodniczącego Piotr Świeży
Sekretarz Katarzyna Gnoińska-Birycka
Skarbnik Katarzyna Wolańska
Komisja rewizyjna:
 Barbara Targiel
 Monika Banach

Numer rachunku bankowego RR:    75 1540 1115 2111 6011 8574 0001

e-mail: rada.rodzicow@sp5.krakow.pl     

 

***

Informacje dotyczące polisy NNW na bieżący rok szkolny

Polisa typ 184 nr 001060975 z aneksami