Rada Rodziców

Celem Rady, jako reprezentacji rodziców uczniów jest współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

75 1540 1115 2111 6011 8574 0001

rada.rodzicow@sp5.krakow.pl

Skład Prezydium:

Przewodnicząca: Monika Banach
Zastępca: Piotr Świeży
Sekretarz: Katarzyna Gnoińska-Birycka
Skarbnik: Dominika Garpiel
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Gwiźdż
Dominika Feniks
Joanna Turkot

Komisja ds. stypendiów:

Maria Dunat-Ostrowska 

Aneta Trześniewska

 

Dokumenty i informacje dot. polisy NNW - Polisa typ 184 nr 001050996 z aneksami

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW