Rada Rodziców

Celem Rady, jako reprezentacji rodziców uczniów jest współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

75 1540 1115 2111 6011 8574 0001

rada.rodzicow@sp5.krakow.pl

Skład Prezydium:

Przewodnicząca: Monika Banach
Zastępca: Kinga Malinowska
Sekretarz: Katarzyna Gnoińska-Birycka
Skarbnik: Dominika Garpiel
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Gwiżdż
Joanna Turkot
Marcin Henclik

Komisja ds. stypendiów:

Maria Dunat-Ostrowska 
Danuta Szewczyk
Maria Varlamova

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Dokumenty i informacje dot. polisy NNW -
Polisa obowiązująca w roku szkolnym 2023/24 to 001079298 typ 184.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW