Spotkajmy się

Dyrektor: p. Mirosław Buczek

Wicedyrektor: p. Kinga Podolska

Wicedyrektor ds. sportowych:
p. Kinga Madej-Tymicka

Dyżury dla rodziców odbywają się po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie

Prosimy o kontakt po numerem telefonu:

+12 636 70 93

Skontaktuj się z nami

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie 
al. Kijowska 8 
30-079 Kraków
email: sp5@mjo.krakow.pl

Tel: 12 636 70 93
fax: 12 638 14 17

Sekretariat szkoły

Czynny w godzinach: 

– poniedziałek: 8.00 – 15:00

– wtorek: bez stron

– środa: 8.00 – 15:00

– czwartek: 8.00 – 15:00

– w piątek 8.00 – 15:00

w dniu zebrań i dni otwartych sekretariat pracuje od 8.00 do 17.00

Świetlica szkolna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00