Akademia Piątki

Projekt „Akademii Piątki” jest adresowany do dzieci- przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. Są to zajęcia cykliczne. Plan tych zajęć jest ustalony na dany rok szkolny. Zajęcia zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Cele zajęć proponowanych w ramach projektu:

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach „Akademii Piątki” otrzymuje indeks w którym będzie zbierało pieczątki. Za zebranie odpowiedniej ilości pieczątek czekają atrakcyjne nagrody.