p. Agnieszka Kielnar - Świętniowska

Oddelegowany do współpracy z naszą szkołą pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2.

Adres: 31-231 Kraków ul. Siewna 23d, tel./fax 12 415-69-68 e-mail: poradnia2krakow@op.pl

p. Bernadetta Wilk

Śr. 13-16:00
Czw. 8-14:00
Pt. 8:00-11:00