Świetlica szkolna zaprasza do udziału w

Konkursie Plastycznym „Tęczowy Kalendarz”

Organizatorem Międzynarodowego konkursu Plastycznego „Tęczowy kalendarz” jest

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach.

Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.
Nie umieszczamy na pracach napisów i kalendarium!

Technika:
– malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle, batiku, fotografii oraz grafiki komputerowej)
– pastel,
– inne płaskie i trwałe techniki malarskie, rysunkowe, graficzne – barwne!.

Prosimy zabezpieczać fiksatywą prace wykonane techniką pasteli suchej.


Format:
A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym!
Prosimy nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki!
Prosimy precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac.
Dopuszczamy możliwość nadsyłania prac indywidualnie (bez udziału nauczyciela oraz placówki).

Wiek uczestników:
– dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Prace prosimy przynosić do świetlicy szkolnej do dnia 17.10. 2023