Do Złotej Księgi Sportowców może być wpisany uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania i bardo dobrą z wychowania fizycznego oraz w danym roku szkolnym zdobył w zawodach sportowych: – miejsce od 1 do 3 w Mistrzostwach Wojewódzkich i Międzywojewódzkich, – 
Read more
Fotorelacja w galerii http://sp5.krakow.pl/galeria/
Read more
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
Read more
UWAGA!!! Informujemy, że zostało stwierdzone przekroczenie liczby bakterii Legionella wody w punkcie czerpalnym pod natryskami w szatni damskiej. W związku z powyższym Szkoła podjęła działania zmierzające do redukcji liczby bakterii, działaniami chemicznymi i termicznymi. Woda pod natryskami jest w stałej kontroli, a o sytuacji będziemy 
Read more
wyniki z 22 marca 2023 roku
Read more
W związku z dniem otwartym w Naszej Szkole w dniu 4 marca 2023 roku, po zakończonych pokazach będzie możliwość skorzystania z basenu. Osoby zainteresowane wejściem na basen proszone są o rezerwacje i wykupienie miejsc na torach basenowych poprzez stronę www.ballsquad.pl lub po przez maila kontakt@ballsquad.pl 
Read more