WARSZTATY Z OKAZJI MIESIĄCA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Czy Polska jest państwem wielojęzycznym i wielokulturowym? Odpowiedź na to pytanie poznali uczniowie klasy 7c, którzy włączając się w Miesiąc Języka Ojczystego w środę 01.03.2023 r. wzięli udział w warsztatach językoznawczych pt. „Język i kultura – wzajemne relacje i ich wpływ na każdego z nas”. Specjalnie dla nich warsztaty poprowadził student Uniwersytetu Jagiellońskiego – pan Dominik Wątroba. 

W czasie spotkania uczniowie poznali wzajemne relacje pomiędzy językiem i kulturą, a także chętnie podjęli dyskusję dotyczącą kwestii wielokulturowości. Wyróżnili oni również mniejszości narodowe oraz zrozumieli zagadnienie interkomprehensji na przykładzie języka czeskiego. Ostatecznie wszyscy chętnie wzięli udział w quizie, który podsumował wiedzę zdobytą podczas warsztatów. 

Środowe spotkanie dotyczące języka i kultury to dopiero pierwsze w naszej szkole warsztaty w ramach Miesiąca Języka Ojczystego. Kolejne przed nami!