WARSZTATY JĘZYKOZNAWCZE

Kilka dni przed zakończeniem Miesiąca Języka Ojczystego uczniowie klasy 7c wzięli udział w warsztatach pt. „Praindoeuro-co? Czyli o pochodzeniu języka polskiego”, które poprowadziła dla nich studentka Wydziału Polonistyki UJ p. Karolina Skowrońska.

Chociaż temat pochodzenia języków nie jest łatwy, młodzież zauważyła konkretne zależności pomiędzy różnymi językami słowiańskimi. Poznała także poszczególne słowa zrekonstruowane w języku prasłowiańskim, a poszczególni uczniowie mogli nawet zmierzyć się z próbą głośnego odczytania fragmentów najstarszych zachowanych tekstów polskich.

W drugiej części spotkania wszyscy zebrani dowiedzieli się szczegółowych informacji na temat pochodzenia liter sprawiających im największą trudność. Omawiając zagadnienia takie jak: wzdłużenie zastępcze, rozwój R miękkiego, czy dźwięczność głosek zrozumieli, skąd w języku polskim wzięło się Ó, U, RZ, Ż, CH i H. 

Poprzedni

Następny