22 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r. Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca pod innym hasłem przewodnim.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. Woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy więc musimy podjąć działania.

Świetliczaki opowiadały o jej roli w życiu naszej planety i ludzi, a także o sposobach oszczędzania, które każdy może zastosować w swoim życiu. Następnie obejrzały filmy edukacyjne dotyczące gospodarowania wodą, jej oczyszczania, globalnych problemach z dostępem do wody pitnej. Potem dzieci wykonały plakat “Dzień wody”, który można zobaczyć w naszej galerii świetlicowej.