W maju w świetlicy szkolnej kontynuowaliśmy temat mieszkańców łąki. Dzieciaki doskonale rozpoznawały większość zwierząt i owadów na niej mieszkających. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej mrówkom. Żyją one pod powierzchnią ziemi i prowadzą niezwykle ciekawe życie, a ich hierarchia od lat zajmuje entomologów.

Dzieci poznały odpowiedzi na pytania: czy w mrowisku może być tylko jedna królowa, dlaczego niektóre z nich nie mają skrzydeł oraz jakie znaczenie mają mrówki dla planety i które mrówki mogą zrobić krzywdę człowiekowi. Okazało się, że w naszej świetlicowej grupie wiele dzieci świetnie orientowało się w mrówczej tematyce.

Wykonaliśmy przestrzenną pracę plastyczną, a do papierowego mrowiska każde z dzieci wprowadziło własną mrówkę z plasteliny.