Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się zgodnie z informacjami poniżej:

  • godzina 8:00 klasy 6-8 – sala gimnastyczna, później spotkanie z wychowawcami w klasach
  • godzina 9:00 klasy 4-5 – sala gimnastyczna, później spotkanie z wychowawcami w klasach (jeden rodzic nowych uczniów może wejść z dzieckiem tylko do sali gimnastycznej, później do sali lekcyjnej uczniowie wchodzą sami)
  • godzina 10:00 klasy 2-3 – sala gimnastyczna, później klasa 2C w sali 5, klasa 3A w sali 17, natomiast pozostałe klasy w swoich salach
  • godzina 11:00 klasy 1 – sala gimnastyczna, klasa 1C w sali 5, pozostałe klasy w swoich salach (jeden rodzic nowych uczniów może wejść z dzieckiem tylko do sal)

PLANY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I SPORTOWYCH ZOSTANĄ PRZEKAZANE 1 WRZEŚNIA 2022 PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS.

ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ:

  • 7.09.2022 godzina 17:00 klasy 1-3
  • 8.09.2022 godzina 17:00 klasy 4-8
ZAPISY NA OBIADY DLA DZIECI ODBYWAJĄ SIĘ OD 30.08.2022 KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO Z DK SMAKU