„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach I-VII”

– spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy V.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy V Krowodrza do udziału
w zaplanowanym na dzień 9 maja br. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 34 przy
ul. Urzędniczej 65 spotkaniu w ramach zrealizowanej akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy
o Krakowie w dzielnicach I-VII”.  W trakcie debaty zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu które powinny zostać zrealizowane przez Miasto.

W debacie wezmą udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa: Pan Andrzeja Kulig oraz Pan Jerzy Muzyk oraz dyrektorzy najważniejszych Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych.

Anonimowa ankieta skierowana była do mieszkańców i mieszkanek siedmiu Dzielnic Krakowa, jej celem było zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.