mobile-logo


Zapytania ofertowe

Dotyczy:
remontu dawnej sali judo w przejściówce między szkołą a przyszkolnym basenem oraz remontu toalety na parterze.

ZAŁĄCZNIKI:

Przedmiar robót sala judo – Szkola-Kijowska-remont-SALA-JUDO-Przedmiar-2022

Przedmiar robót toaleta – Szkola-Kijowska-remont-TOALETA-Parter-PRZEDMIAR-2022

Zapytanie ofertowe – Zalacznik-nr-2-zapytanie-ofertowe-dawna-sala-judo-toaleta-parter

Wzór oferty – Zalacznik-nr-3-wzor-oferty