Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH TECHNIKACH I SZKOŁACH BRANŻOWYCH

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,
Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się IX już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców.

Podobnie jak w roku ubiegłym będzie odbywał się na terenie czterech rejonów Krakowa:

Krowodrza 06.03-10.03 (Dz. IV, V, VI, VII)
Podgórze 13.03-17.03 (Dz. VIII, IX, X, XI, XII, XIII)
Śródmieście 20.03-24.03 (Dz. I, II, III)
Nowa Huta 27.03-31.03 (Dz. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)

Serdecznie zachęcam uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych do wizyt w szkołach technicznych i branżowych. Jestem przekonana, że oferta przygotowana przez krakowskie szkoły będzie ciekawa i różnorodna. Pozwoli uczniom na głębszą refleksję na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia,
a także da szansę na osobiste zweryfikowanie stereotypów na temat szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wydarzeniom tym będą również towarzyszyć tzw. Otwarte Soboty we wszystkich samorządowych technikach i szkołach branżowych. Zgodnie z poniższym harmonogramem:

Krowodrza 11 marca (Dz. IV, V, VI, VII)
Podgórze 18 marca (Dz. VIII, IX, X, XI, XII, XIII)
Śródmieście 25 marca (Dz. I, II, III)
Nowa Huta 1 kwietnia (Dz. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)

Podczas czterech Otwartych Sobót, dyżury dla uczniów i ich rodziców pełnić będą doradcy zawodowi. Będzie to doskonała okazja do bezpośredniej rozmowy na temat wyborów edukacyjnych uczniów.

Harmonogram Krakowskiego Tygodnia Zawodowców zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku,
Anna Korfel – Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki