UWAGA!!! Informujemy, że zostało stwierdzone przekroczenie liczby bakterii Legionella wody w punkcie czerpalnym pod natryskami w szatni damskiej.

W związku z powyższym Szkoła podjęła działania zmierzające do redukcji liczby bakterii, działaniami chemicznymi i termicznymi.

Woda pod natryskami jest w stałej kontroli, a o sytuacji będziemy informować na bieżąco.