Karta rowerowa

EGZAMIN PRAKTYCZNY – JAZDA NA ROWERZE dla uczniów, którzy zaliczyli test 
odbędzie się w czwartek 19 maja 2022r. na terenie boiska szkolnego w godzinach 13.00 do 14.30. 

Można zdawać na własnym rowerze. 

Po zdanych egzaminach otrzymacie wniosek, który należy wypełnić 
i dostarczyć go z odpowiednimi podpisami 
oraz zdjęciem w formacie legitymacyjnym. 
Aleksander Sokół