Drugi termin egzaminu teoretycznego (test) na kartę rowerową
jest przewidywany we wtorek 6 czerwca 2023.

Zapisy przyjmuje Aleksander Sokół do 5 czerwca.