4 PAŹDZIERNIKA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

Światowy Dzień Zwierząt to dobra okazja, by przypomnieć, że nasi czworonożni przyjaciele nie są rzeczami, a istotami żywymi, które posiadają swoje prawa i zasługują na godne traktowanie. W związku z tym przypominamy, że ustawa o ochronie praw zwierząt reguluje sposób postępowania z nimi. Świetliczaki dowiedziały się, że zgodnie z nią, każdy opiekun ma obowiązek traktowania swojego podopiecznego w sposób humanitarny,  zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowania, obejmujących m.in. pomieszczenie chroniące przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, z dostępem do naturalnego światła oraz umożliwienie swobodnej zmiany pozycji.

Obchodzenie tego święta jest ważne dla propagowania wiedzy na temat ochrony i obrony praw zwierząt. W tym dniu wszyscy szczególnie zastanawiają się, co można zrobić, by zwierzęta wokół nas były bezpieczne i szczęśliwe. Do obchodów tego święta przyłącza się wiele instytucji, dla których najważniejszym celem jest los zwierząt: domowych, hodowlanych czy żyjących dziko. Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

Świetliczaki obejrzały filmy dotyczące różnych form pomocy zwierzętom i narysowały portrety ulubionych zwierząt, które można zobaczyć w naszej sali.

Ponownie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce karmy, koców i zabawek dla krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – akcja trwa do końca listopada.