Serdeczne podziękowania i gratulacje

dla wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2022/2023 realizowali różnorodne działania edukacyjne w ramach projektu „Aktywni Błękitni” pod patronatem PGW Wody Polskie oddział w Krakowie. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Głównym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które przyczynią się do ochrony środowiska.

Dzięki Wam otrzymaliśmy tytuł „Szkoła przyjazna wodzie”. Gratulacje!