Energia z biomasy

Członkowie koła naukowego ,,Piąteczka’’ w ramach projektu ,,Być jak Ignacy’’ zapoznali się z tematem pozyskiwania energii z biomasy. Podjęli wyzwanie ,,Akcja Fermentacja’’, podczas której przygotowali koktajle z resztek owocowo-warzywnych. Następnie sprawdzili, z których udało się pozyskać najwięcej biogazu.