„Październik i listopad miesiącami pomocy zwierzakom z Krakowskiego Schroniska dla Zwierząt “– akcja charytatywna 

Od 1.10.2022 do 30.11.2022 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 odbywała się zbiórka karmy, koców, misek, itp. dla podopiecznych Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy włączyli się w zbiórkę.