Międzynarodowym Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. i obejmuje ona różnego typu sympozja, warsztaty, spotkania czy festyny, które propagują ekologiczny, zdrowy tryb życia.

Świetliczaki obejrzały filmy edukacyjne dotyczące ekologii, dowiedziały się jak wygląda produkcja papieru, co zatruwa atmosferę, dlaczego należy oszczędzać wodę, itp. Następnie wymieniły rzeczy, które każdy z nas może i powinien zmienić w swoim postępowaniu, żeby chronić naszą planetę. Oto propozycje dzieci:

– Nie marnuj żywności

– Segreguj odpady

– Oszczędzaj wodę

– Pij wodę z kranu

– Używaj bidonów na wodę

– Korzystaj z wielorazowych toreb na zakupy

– Zrezygnuj z samochodu

– Bądź świadomym konsumentem.

Następnie świetliczaki wykonały plakaty, które można obejrzeć w naszej sali.