W ramach obchodów 103 rocznicy założenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
które się odbyły 12 października w Hotelu Francuskim.
Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy.