Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wezmą w tym roku udział w IV edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: „Świetliczaki na tropie… przysłów”, którego organizatorem jest Wydawnictwo SUKURS, reprezentowane przez redakcję miesięcznika  „Świetlica w szkole”.

CELE PROJEKTU:

• wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;

• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce. Projekt będzie realizowany do końca maja 2024 r. poprzez wykonanie, w ramach zajęć świetlicowych, co najmniej 12 zadań spośród 30 podanych.