Organizacja pracy

         Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy.

            Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym miejscu.

            Wychowawcy starają się, aby świetlica była dla dzieci miejscem bezpiecznej i dobrej zabawy, wypoczynku, nauki twórczego i logicznego myślenia, przyzwyczajania do samodzielnej pracy, treningu współdziałania w grupie, a także zdobywania i rozwijania talentów, umiejętności, rozbudzania wyobraźni.

            W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci:

  • zajęcia plastyczno-manualne: poznawanie różnych technik malarskich, wydzieranie, wyklejanie, lepienie, szycie, itp.
  • zajęcia muzyczne,
  • liczne konkursy plastyczne i muzyczne; uczniowie biorą udział także w konkursach pozaszkolnych,
  • zajęcia czytelniczo-literackie,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, doskonalenie czytania, gry planszowe,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • zajęcia relaksacyjne,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

            Uczniowie mają zapewnioną pomoc wychowawców w odrabianiu zadań domowych. Zajęcia te odbywają się w drugiej sali, aby zapewnić dzieciom większy komfort pracy.

            Wychowawcy na bieżąco współpracują z rodzicami, pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy!

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
10.45-11.30 sala 21 PLASTYKA klasa IA   10.45-11.30 sala 21 ZAJ. ARTYST. klasa IIIA   10.45-11.30 sala 21 W ŚWIECIE BAJEK klasa IA   10.45-11.30 sala 21 ZAJ. ARTYST. klasa IIIA   10.45-11.30 sala 5 PLASTYKA klasa IA
12.30-13.30 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   12.30-13.30 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   12.30-13.30 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   12.30-13.30 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   12.45-13.30 sala 5 ZAJ. MUZYCZNE  
13.30-14.30 sala 5 ZAJ. ART.   13.30-15.00 sala 5 TEATRZYK LALKOWY 13.30-15.00 sala 5 TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ 13.30-14.30 sala 5 TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ   12.30-13.30 sala 12 SOCJOTERAPIA
14.30-15.30 sala 5 ODR. ZAD. DOM./ZAJ. ARTYSTYCZNE 15.00-16.00 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   15.00-16.00 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   15.30-16.30 sala 5 ODR. ZAD. DOM.   13.30-14.30 sala 5 GRY I ZABAWY  
12.30-13.30 biblioteka W ŚWIECIE BAJEK 12.45-13.30 sala 40 ODR. ZAD. DOM/ZAJ.CZYT. (klasy IV) 12.50-13.50 m. sala gimn. JUDO   12.30-14.00 biblioteka W ŚWIECIE BAJEK   15.00-16.00 sala 5 W ŚWIECIE BAJEK
14.30-16.30 sala 7 ZAJ. KOMPUTER. 14.00-14.45 sala12 GRY I ZABAWY   13.30-14.30 sala 40/biblioteka ZAJ.CZYTELN., PLAST., ODRAB. ZADAŃ DOM.   14.00-15.00 sala 40 PLASTYKA   14.00-14.45 sala 40 PLASTYKA  
15.30-17.00 sala 5 GRY I ZABAWY 14.45-15.45 biblioteka ZAJ. CZYTELNICZE 16.00-17.00 sala 5 GRY I ZABAWY   14.30-15.30 sala 7 ZAJ. KOMPUTER. 15.00-16.00 sala 5 ZAJ. RUCHOWE AEROBIK  
13.40-14.40 m. sala gimn. JUDO   16.00-17.00 sala 5 ZAJ. RELAKS.   14.30-16.00 stołówka ORIGAMI 16.30- 17.00 sala 5 ZAJ.RELAKS.   14.00-16.30 sala7 ZAJ. KOMPUTER. (klasy I-IV)

ZAJĘCIA DODATKOWE

PONIEDZIAŁEK

11:40 – 14:00   ZAJ. TANECZNE

13:30 – 15:15   BASEN (z. płatne)

13:35 – 14:35   JUDO

14:30 – 16:30   JUDO  WISŁA (z. płatne)

14:30 – 16:30   SIATKÓWKA

14:30 – 15:30  JĘZ. ANGIELSKI  s.25 (z. płatne)

16:15 – 15:15  JĘZ. ANGIELSKI  s.29 (z. płatne)

WTOREK

10:45 – 11:30  KÓŁKO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI – BIBLIOTEKA

12:30 – 14:00  ZAJ. TANECZNE

13:30 – 15:15  BASEN  (z. płatne)

14:40 – 17:00  ZAJ. TANECZNE

14:45 – 15:30  NAUKA GRY NA GITARZE s.32 (z. płatne)

14:35 – 15:35  JĘZ. ANGIELSKI s.27 (z. płatne)

15:35 – 16:20  JĘZ. NIEMIECKI  s.27 (z. płatne)

ŚRODA

12:50 – 13:50  JUDO

14:30 – 16:30  JUDO (z. płatne)

13:30 – 15:15  BASEN  (z. płatne)

13:00 –  14:30  ZAJ. TANECZNE

14:40 – 17:00  ZAJ. TANECZNE

14:30 – 16:00  ORIGAMI

14:40 – 15:40  JĘZ. ANGIELSKI s.25 (z. płatne)

16:00 – 17:30  JĘZ. FRANCUSKI  s.27 (z. płatne)

16:15 – 17:15  JĘZ. ANGIELSKI s.29 (z. płatne)

CZWARTEK

10:45 – 11:30  KÓŁKO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI – BIBLIOTEKA

12:10 – 13:40  ZAJ. TANECZNE

13:40 – 16:00  ZAJ. TANECZNE

13:30 – 15:15  BASEN  (z. płatne)

13:30 – 14:30  CHÓR SZKOLNY s.18

13:45 – 14:30  JĘZ. ANGIELSKI s.27 (z. płatne)

14:30 – 16:30  JUDO WISŁA (z. płatne)

PIĄTEK

12:30 – 15:00  SIATKÓWKA

13:30 – 15:15  BASEN  (z. płatne)

13:30 – 14:30  ZAJ. TEATRALNE

14:30 – 15:30  ZAJ. TEATRALNE

15:30 – 16:30  ZAJ. TEATRALNE

13:40 – 16:00  ZAJ. TANECZNE

13:35 – 14:35  JĘZ. ANGIELSKI s. 29 (z. płatne)