Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 02.04.2019 (remont szatni sportowej w przyziemu budynku szkoły) – AKTUALNE

Dokumenty do pobrania:

  • zapytanie ofertowe – pobierz
  • wzór oferty cenowej – pobierz
  • Szkoła Kijowska – remont szatni_piwnica PRZEDMIAR 2019 – pobierz

Zapytanie ofertowe 05-03-2019  (malowanie korytarza I piętra i części klatki schodowej z wymianą grzejników w HOLLU)NIEKTUALNE

Dokumenty do pobrania:

  • zapytanie ofertowe – pobierz
  • wzór oferty cenowej – pobierz
  • malowanie korytarza Ip + grzejniki PRZEDMIAR 2019 – pobierz

Zapytanie ofertowe 18-09-2019 (komputery, monitorym laptop, projektor) – pobierzNIEKTUALNE


Zapytanie ofertowe 06-06-2018 (malowanie korytarza IIp i dwóch klatek schodowych) – pobierzNIEKTUALNE


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń w 2019 roku – pobierz


Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 – pobierz


Szkolny zestaw programów nauczania – pobierz