O szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 powstała w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. 19 listopada 1960 roku nastąpiło uroczyste przekazanie władzom oświatowym budynku w rejonie ulic: Chocimskiej i alei Kijowskiej (wtedy alei Inwalidów).
7 grudnia 1960 roku naukę rozpoczęło 1047 uczniów w 26 oddziałach.
W ciągu kolejnych lat szkoła bardzo szybko się rozrosła. Swoisty rekord przypadł na rok szkolny 1964/1965 – funkcjonowało wówczas 37 oddziałów, w których uczyło się 1426 uczniów – to kilkakrotnie więcej niż obecnie! Poniżej kilka ważnych wydarzeń z historii:

 • 1960 r. – rozpoczęcie nauki w SP nr 5. Funkcję dyrektora szkoły powierzono Michałowi Sitarskiemu.
 • 1970 r. – dyrektorem szkoły zostaje Jan Górny. Szkoła przyjmuje imię Ludwika Waryńskiego.
 • 1975 r. – jubileusz 15 – lecia szkoły. Z tej okazji sztandar szkole przekazało Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie.
 • 1990 r. – Rada Pedagogiczna decyduje o rezygnacji z patronatu Ludwika Waryńskiego i o usunięciu tablicy z jego imieniem.
 • 1991 r. – dyrektorem szkoły zostaje Marian Sajkiewicz.
 • 1997 r. – dyrektorem szkoły zostaje Aldona Kawa.
 • 2001 r. – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 i Gimnazjum Sportowe nr 76.
 • 2008 r. – dyrektorem szkoły zostaje Katarzyna Dobrowolska.
 • 2009 r. – szkoła przyjmuje imię Polskich Olimpijczyków. Uroczyste przekazanie nowego Sztandaru Szkoły zaprojektowanego przez Annę Tabisz.
 • 2010 r. – jubileusz 50 – lecia szkoły.
 • 2013 r. – dyrektorem szkoły zostaje Paweł Maślej.
 • 2017 r. – decyzją Rady Miasta Krakowa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 zostaje przekształcony w Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.
 • 2020 r. – jubileusz 60 – lecia szkoły. Oddanie do użytku basenu z zapleczem sportowym.

Od ponad 30 lat szkoła współpracuje z TS Wisła Kraków i WKS Wawel Kraków w organizowaniu i prowadzeniu klas sportowych. Najdłuższą historię mają klasy gimnastyki sportowej, piłki siatkowej i pływania. W ostatnich latach do dyscyplin tych dołączyły: judo, taniec sportowy, koszykówka, szachy. Nasi podopieczni realizują także indywidualne pasje sportowe są to m. in.  tenis ziemny, lekkoatletyka, strzelectwo, taekwondo, jeździectwo, karate.