ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o wyniku egzaminu Ósmoklasisty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zapraszam po odbiór zaświadczenia o wyniku egzaminu Ósmoklasisty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dnia 09 lipca 2021r. w godzinach 7:00 – 14:30.

Proszę o zabranie dokumentu ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku odbioru zaświadczenia przez osobę inną niż uczeń, rodzic lub opiekun prawny proszę o złożenie stosownego upoważnienia.

Odbiór zaświadczenia w innym terminie możliwy tylko po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.

Może Ci się również spodoba