KONKURSY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KONKURSY – I PÓŁROCZE 2019/2020 – SUKCESY


Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny”

Wyróżnienia – wynik bardzo dobry:
Andrzej Radziszewski           8a

Aniela Śpiewla                       7b

Igor Marszałek                       3c

Igor Zaremba                         8a

Jan Klimowicz                       6b

Antonina Celińska                 6c

Tomasz Kołakowski               5c

Wyróżnienia – wynik dobry:

Teresa Klimowicz                  5b

Paweł Ziobrzyński                 5d

Zofia Ruda                             6a

Radosław Wierzbicki             6b

Maciej Borczowski                6d

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
etap rejonowy:
Andrzej Radziszewski           8a

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”

Wyróżnienia – wynik dobry:
Andrzej Radziszewski           8a
Jan Krawczyk                        5a

Bartłomiej Borys                    3a

Aleks Martowicz                    3a

Małopolski Konkurs Matematyczny

etap rejonowy:

Andrzej Radziszewski           8a

Mateusz Hrynczuk                 8b

Mikołaj Oczkowicz                8a

Szymon Jarecki                      7a

Krakowska Matematyka

etap wojewódzki:
Jan Krawczyk                        5a

Antonina Celińska                 6c

Małopolski Konkurs Geograficzny

etap rejonowy:
Jan Klimowicz                       6b
Mateusz Hrynczuk                 8b

Małopolski Konkurs Chemiczny
etap wojewódzki:
Andrzej Radziszewski           8a

Małopolski Konkurs Biologiczny
etap rejonowy:

Mateusz Hrynczuk                 8b

Szkolny konkurs czytelniczy: „Harry Potter i kamień filozoficzny” (klasy IV)

I miejsce: Jan Lichoński, Aleks Mrozicki, Franciszek Siedlik                     4a

II miejsce: Anna Raczyńska, Emilia Rynduch, Nadia Staszewska             4b

III miejsce: Walled Al-Quandarchi, Mikołaj Banach, Tomasz Stachyra     4c

Szkolny konkurs recytatorski: „A za oknem zima” (klasy I-IV)

Nagroda specjalna:
Igor Marszałek                       3a

Izabela Malinowska               1c

I miejsce:

Dawid Mucha                        3c
Wiktor Dunajew                    3a

Pola Bartłomiejczyk               2b

II miejsce:
Justyna Zielińska                    3b

Maria Kłapyta                        1c

Marta Drozdowska                1c

III miejsce:

Antonina Wiendlocha                        3b

Gabriela Szostak                    1c

Zofia Jarosz                            3b

Wyróżnienia:

Aleksandra Faber                   4b

Anna Rzepecka                      4c

Iga Dąbrowska                       3c

KONKURSY W ŚWIETLICY

Konkursy plastyczne:

„Pod kolorowym parasolem jesieni” (ogólnopolski)

Wyróżnieni w szkole:

Jagoda Martowicz                  3b

Julia Stasiewicz                      4a
Krystian Lubiński                  2c


„Ten magiczny czas” (ogólnopolski)

Wyróżnieni w szkole:
Amelia Słodka                       3c

Iga Dąbrowska                       3c
Karolina Małecka                   5b

„Na bezludnej wyspie”

Wyróżnieni:  
Krystian Lubiński                  2c
Emilia Bik                              1c
Nikola Hus                             2a

„Pani Jesień”

Wyróżnieni:
Liliana Dwernicka                  1a
Nikola Hus                             2a
Małgorzata Leśniowska         2a

„Dary jesieni”

Wyróżnieni:  
Linda AL-Qundarchi             2c
Gabriela Banach                     2c
Milena Grucel                        3c

„Pluszowy Miś”

Wyróżnieni:
Malina Olszewska                  3b
Agata  Gwiżdż                       3b
Jagoda Martowicz                  3b

„W świecie wróżek”

Wyróżnieni:  
Hania Warunek                      1a
Emilia Bik                              1c
Paulina Gwiżdż                      1a

„Portret Świętego Mikołaja”

Wyróżnieni:
Krystian Lubiński                  2c
Małgorzata Samek                 3b
Jagoda Martowicz                  3b

„Najpiękniejsza choinka”

Wyróżnieni:
Karolina Nowosielecka          2a
Katarzyna Nowosielecka       2b
Piotr Nowosielecki                 4a

„Portret bałwana”

Wyróżnieni:
Nadia Szutko                         2a
Agata Gwiżdż                                   3b
Roma Jagłowska                    1a

Konkursy muzyczne:

„Piosenki o jesieni”

Wyróżnieni:
Hanna Warunek                     1a
Roma Jagłowska                    1a
Hanna Ogrodnik                    1c

„Kolędy i pastorałki”

Wyróżnieni:
Hanna Ogrodnik                    1c
Hanna Warunek                     1a
Roma Jagłowska                    1a

Konkursy literackie:

„Wakacyjna przygoda”

Wyróżnieni:
Hanna Warunek                     1a
Roma Jagłowska                    1a
Kamila Dmowska                  4c

„Jesień”

Wyróżnieni:
Hania Warunek                      1a
Roma Jagłowska                    1a
Izabella Malinowska              1c

„Opowiadanie pełne śmiechu”

Wyróżnieni:
Izabella Malinowska              1c
Walled Mohammed               4c
Hanna Warunek                     1a

„Świąteczne opowieści”

Wyróżnieni:
Roma Jagłowska                    1a
Agata Gwiżdż                                   3b
Emilia Bik                              1c

Konkursy czytelnicze:

„Wiersze o jesieni”

Wyróżnieni:
Gracja Dobrzańska                 3b
Malina Olszewska                  3b
Emilia Bik                              1c

„Jesienny świat w opowieściach”

Wyróżnieni:
Amelia Słodka                       3c
Izabella Malinowska              1c
Sama Mohammed                  4c

„Ulubione wiersze dla dzieci”

Wyróżnieni:
Julian Kondrak                       2c
Izabella Malinowska              1c
Milena Grucel                        3c

„Świąteczny blask”

Wyróżnieni:
Milena Grucel                        3c
Izabella Malinowska              1c
Maksym Potapowicz              4c

„Wiersze dla Babci i Dziadka”

Wyróżnieni:
Emilia Bik                              1c
Walled Mohammed               4c
Julian Kondrak                       2c

Konkursy wiedzy:

„Światowy Dzień Higieny Jamy Ustnej”

Wyróżnieni:

Izabella Malinowka                1c
Kamil Perzyński                     3c

„Bezpieczeństwo na co dzień”

Wyróżnieni:
Kacper Grzybowski               3c
Amelia Słodka                       3c

„Dbamy o zdrowie jesienią”

Wyróżnieni:
Maria Zielińska                      4c
Maja Kowalska                      3c

„Jestem bezpieczny na drodze”

Wyróżnieni:
Kamila Dmowska                  4c
Iga Dąbrowska                       3c

„Bohaterowie ulubionych bajek”

Wyróżnieni:
Paulina Marzec                       3c
Kamil Perzyński                     3c

„Co niesie nam jesień”

Wyróżnieni:
Wiązowska Julia                    1c
Zuzanna Twardosz                 2c

„Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”

Wyróżnieni:
Paulina Marzec                       3c
Kacper Grzybowski               3c

„Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?”

Wyróżnieni:
Nikola Hus                             2a
Emilia Bik                              1c

„Sporty zimowe”

Wyróżnieni:
Kamil Perzyński                     3c
Igor Marszałek                       3c


„Bezpieczne ferie”

Wyróżnieni:
Maria Zielińska                      4c
Amelia Słodka                       3c

KONKURSY – II PÓŁROCZE 2019/2020 – SUKCESY

Małopolski Konkurs Matematyczny

Finalista:  
Andrzej Radziszewski           8a

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Finalista:  
Andrzej Radziszewski           8a

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Wynik bardzo dobry:

Ewa Konior-Świerta              5c

Wyróżnienia:

Nikola Hus                             2a

Krystian Lubiński                  2c

Kinga Michalik                      2b

Alicja Obarzanowska             2b

Hanna Bistroń                        2b

Małgorzata Leśniowska         2a

Zofia Jarosz                            3b

Matylda Florek                      3b

Karol Gąsior                           4a

Jan Krawczyk                        5a

Andrzej Radziszewski           8a

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” (on-line)

Laureaci:

Małgorzata Leśniowska         2a

Franciszek Nowak                 2c       

Nikola Hus                             2a

Leon Knapek                         2a

Adam Chmielek                     3a

Matylda Florek                      3b

Igor Safronow                                   3a

Aleks Martowicz                    3a

Teresa Klimowicz                  5b

Paweł Ziobrzyński                 5d

Jakub Antolak                        5a

Antonina Celińska                 6c

Jan Klimowicz                       6b

Mateusz Płaczek                    6c

Natalia Płaczek                      6c

Filip Gorzkowski                   6b

Gabriela Janeczek                  6c

Jakub Marszałek                     6c

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpus” (on-line)

Laureaci:

Teresa Klimowicz                  5b

Adam DeVault                      5b
Jan Klimowicz                       6b
Antonina Celińska                 6c
Franciszek Radwański           6d
Andrzej Radziszewski           8a

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” (on-line)

Laureaci:
Michał Richards                     2a

Daniel DeVault                      3a
Alex Mrozicki                        4a

Zofia Stachnik                       4b

Nadia Staszewska                  4b

Tomasz Targiel                       4a
Teresa Klimowicz                  5b
Paweł Ziobrzyński                 5d
Jan Klimowicz                       6b
Antonina Celińska                 6c

Ogólnopolski Konkurs „Zuch” (I-III)

Laureatka:
Alicja Obarzanowska             2b

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

Finaliści:

Mateusz Hrynczuk                 8b

Zofia Skalska                         8a

Andrzej Radziszewski           8a

XVII Szkolny Konkurs Pięknego Słowa „Mój Kraków”

Edycja literacka „Sport – nasza pasja, miłość, życie …”

Laureaci:

Iga Dąbrowska                       3c

Julia Stasiewicz                      4a

Julia Turoń                             6b

Szkolny Konkurs Mitologiczny

Konkurs wiedzy:

I miejsce:
Aleksandra Kąc                     6a

II miejsce:
Ignacy Kwiecień                    5b

III miejsce:
Paweł Ziobrzyński                 5d

Praca przestrzenna

I miejsce:

Joanna Kobel                         7b

II miejsce:

Tomasz Kołakowski               5c

III miejsce:

Nikola Sarek                          5d
Oliwia Calik                           5d

Praca plastyczna

I miejsce:

Oliwia Hus                             5b

II miejsce:

Jan Lichoński                         4a

III miejsce:

Gabriela Maślej                      5c

Szkolny konkurs wiedzy o II wojnie światowej „Wojna widziana oczami dzieci”

I miejsce:

Andriana Panasiuk                 6d

Ignacy Kwiecień                    5b
II miejsce:

Jan Krawczyk                        5a

III miejsce:

Liliana Woźny                        5b

Jakub Gulba                           5b

Wyróżnieni:

Aleksandra Kąc                     6a

Antoni Dudek                        5b

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

I miejsce :
Emilia Bik                              1c

Wiktor Dunajew                    3a

Adam Kasprzycki                  6b

Karolina Grzyb                      7a

II miejsce:

Alicja Obarzanowska             2b

Antonina Wiendlocha                        3b

Paweł Ziobrzyński                 5d

Kaja Grabowska                    7a

III miejsce:
Patryk Grucel                         2c

Kamila Dmowska                  4c

Radosław Wierzbicki             6b

Szkolny konkurs plastyczny „Moja pasja”

Laureaci:

Igor Kaszuba                          4a
Damian Waga                        4c
Jan Tryba                                4c
Julia Stasiewicz                      4a
Daria Muroń                           5c
Karolina Małecka                   5b
Anna Drozdowska                 5d
Małgorzata Porębska              6c
Maja Zielińska                        6c
Gabriela Janeczek                  6c
Olaf Kaszuba                         6c
Bruno Baścik                         7a

KONKURSY W ŚWIETLICY

Konkursy plastyczne:

”Maski karnawałowe”

 Wyróżnieni:
Iga Dąbrowska                       3c
Amelia Słodka                       3c
Maja Kowalska                      3c

„Mój kot”

Wyróżnieni:
Jagoda Martowicz                  3b
Julia Wiązowska                    1c
Małgorzata Leśniowska         2a


„Pani Zima”

Wyróżnieni:
Emilia Bik                              1c
Amelka Słodka                      3c
Jagoda Martowicz                  3b

„Portret kobiety”

Wyróżnieni:

Maja Dąbrowska                    3c
Jagoda Martowicz                  3b
Małgorzata Samek                 3b

„Zaczytana zakładka”

Wyróżnieni:
Agata Gwiżdż                                   3b
Paulina Gwiżdż                      1a
Gabriela Szostak                    1c
Marta Drozdowska                1c

„Kalendarz pogody”

Wyróżnieni:
Izabella Malinowska`             1c
Nikola Hus                             2a
Gabriela Banach                     2c

Konkursy literackie:

”Wiersz o wiośnie”

Wyróżnieni:
Hania Warunek                      1a
Izabella Malinowska              1c
Roma Jagłowska                    1a

Konkursy czytelnicze:

”Wiersze o wiośnie”

Wyróżnieni:
Emilia Bik                              1c
Kacper Grzybowski               3c
Milena Grucel                        3c

”Wiersze dla kobiet”

Wyróżnieni:

Patryk Grucel                         2c
Julian Kondrak                       2c

Jan Znamirowski                    2c


Konkursy wiedzy:

”Walentynkowe rozmaitości”

Wyróżnieni:
Maja Kowalska                      3c
Milena Grucel                        3c
Michał Wojciechowski           3c

„Kraków – moje miasto”

Wyróżnieni:
 Kamil Perzyński                    3c
Maja Kowalska                      3c
Paulina Marzec                       3c

Konkursy świetlicowe (on-line)

Konkursy plastyczne:

”Portret wiosny”

Wyróżnieni:

Maria Kłapyta                        1c

Iga Limanówka                      1b
Katarzyna Zębala                   2a

”Najpiękniejsza kartka wielkanocna”

Wyróżnieni:
Maja Kowalska                      3c
Zuzanna Prochal                    3c
Nikola Hus                             2a

„Budować każdy może”

Wyróżnieni:
Daniel DeVault                      3a
Bartek Borys                          3a
Kinga Michalik                      2b

”Projekt gry planszowej”

Wyróżnieni:
Izabela Malinowska               1c
Matvii Peschanskyi                3a
Paulina Gwiżdż                      1a
Agata Gwiżdż                        3b

”Podwodny świat”

Wyróżnieni:
Izabela Malinowska               1c
Zuzanna Leśniowska             1a
Małgorzata Leśniowska         2a
Katarzyna Zębala                   2a

”Biało-czerwone malowanie”

Wyróżnieni:
Agata Gwiżdż                        3b
Zuzanna Leśniowska             1a
Małgorzata Leśniowska         2a

”Moja skarpetkowa kukiełka”

Wyróżniony:
Julian Kondrak                       2c

”Kraków – moje miasto”

Wyróżnieni:
Alan Fojtlik                            3a
Marta Drozdowska                1c
Izabela Malinowska               1c

”Malowane koszulki”

Wyróżnieni:
Izabela Malinowska               1c
Matvii Peschanskyi                3a

”Eko-zabawka”

Wyróżnieni:
Franciszek Ruda                    2a
Izabela Malinowska               1c
Katarzyna Zębala                   2a

”Mieszkańcy majowej łąki”

Wyróżnieni:

Kinga Michalik                      2b

Zuzanna Leśniowska             1a
Małgorzata Leśniowska         2a

”Moja podróż w kosmos”

Wyróżnieni:
Agata Gwiżdż                        3b
Paulina Gwiżdż                      1a
Alan Fojtlik                            3a
Izabela Malinowska               1c

”Wiosna techniką origami”

Wyróżnieni:
Katarzyna Zębala                   2a

Marta Drozdowska                1c

Zuzanna Leśniowska             1a

Nikola Hus                             2a

”Butelkowe stworki”

Wyróżnieni:
Kazimiera Bonar                    1c
Izabela Malinowska               1c
Róża Podsiadło                      2a

„Jadalne obrazy na talerzu”

Wyróżnieni:
Róża Podsiadło                      2a
Roma Jagłowska                    1a
Izabela Malinowska               1c

”Moja Rodzina”

Wyróżnieni:
Barbara Popiołek                    2a
Agata Gwiżdż                        3b
Paulina Gwiżdż                      1a

”Konkurs na medal”

Wyróżnieni: 
Agata Gwiżdż                        3b
Paulina Gwiżdż                      1a

Katarzyna Zębala                   2a

Konkursy fotograficzne:

”Świetlicowe mini zoo”

Wyróżnieni:
Wiktor Jarosz                         1a

Zofia Jarosz                            3b

Katarzyna Zębala                   2a

”Mój tor przeszkód”

Wyróżnieni:
Iga Dąbrowska                       3c

Barbara Popiołek                    2a
Jan Znamirowski                    2c

”Moja ulubiona zabawka”

Wyróżnieni:
Daniel DeVault                      3a

Marta Drozdowska                1c

Kamil Grzyb                          1a

Iga Limanówka                      1b

”Domek pod stołem”

Wyróżnieni:

Pola Bartłomiejczyk               2b

Roma Jagłowska                    1a

„Kwiaty dla Mamy”

Wyróżnieni:
Filip Golik                              3c

Piotr Dubaj                             1a

Kamil Grzyb                          1a
Katarzyna Zębala                   2a

”Pokaż się w maseczce”

Wyróżnieni:
Izabela Malinowska               1c
Filip Golik                              3c
Marta Drozdowska                1c
Iga Dąbrowska                       3c

Konkursy literackie :

”Życzenia dla Mamy”

Wyróżnieni:
Izabela Malinowska               1c
Julian Kondrak                       2c
Pola Drewniczak                    1c

Może Ci się również spodoba