Akcja „Czytanie jest trendy”

W związku z realizacją założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka szkolna zaprasza wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej, klasy 4-7 szkoły podstawowej i klasy 2-3 gimnazjum do wspólnego czytania dowolnie wybranych książek z biblioteki szkolnej.

Akcja ma się odbyć  5. 12. 2017 r. ( we wtorek).

Każda klasa  1-3  SP w swojej sali, na lekcji z wychowawcą, głośno czyta dowolnie wybraną książkę przez ok. 20 minut. Książka czytana jest przez nauczyciela.

Na 2 lekcji czytają klasy:  1c,  2c,  3c,  3d, 3e

Na 5 lekcji czytają klasy : 1a, 1b (l.6), 2a, 2b, 3a, 3b

Klasy 4-7 SP i 2-3 G. czytają dowolnie wybrane książki na lekcjach języka polskiego. Książki czytane są przez wybranych przez nauczyciela uczniów, przez ok. 20 minut.

Akcja ma na celu rozbudzenie czytelnictwa i poznanie wartościowej literatury.

p. J. Dziadosz – klasy: 4a, 4d, 5b, 2a

p. I. Kostrzewa – klasy: 6a, 6b, 7c

p. U. Turlej – klasy: 4b, 5a, 7a, G3b

p. G. Krucińska – klasy : 4c, 7b, G2b, G3a

W razie nieobecności któregoś z wychowawców, akcję „Czytanie jest trendy” przeprowadza w danej klasie osoba zastępująca.

Prosimy nauczycieli o przekazanie do biblioteki tytułów czytanych książek.

 Zapraszamy do wspólnego czytania!

Barbara Gulińska-Furman

                                                                                              Sylwia Kuliberda


 

Może Ci się również spodoba